گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: حمیده آتشپا
  • سال تولد:
  • مدرک تحصیلی: -کارشناسی ارشد نقاشی- دانشگاه الزهرا- 1396 -کارشناسی مجسمه‌سازی- دانشگاه هنر تهران-1392 -کارشناسی ریاضی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج-1384
  • WebSite:
حمیده آتشپا

رخدادهای هنری:
• ساخت مجسمه شهری برای رویداد بهارستان- تهران 1395- نصب¬شده در بزرگراه یادگار امام.
• ساخت مجسمه شهری برای رویداد هنری درختستان- تهران 1395- نصب شده در خیابان ولیعصر- باغ فردوس
• شرکت در نخستین جشنواره‌ی هنرهای شهری ایران- تیرماه 1394
• نمایشگاه گروهی مجسمه- پاییز 1391- تهران- گالری لاله
• شرکت در نخستین جشنواره هنر محیطی تهران- زمستان 1391- تهران- پارک لاله
• نمایشگاه گروهی نقاشی –تابلوهای کوچک – گالری آریا- اسفند 1392
• نمایشگاه گروهی نقاشی- اولین اکسپوی فروش آثار چند نسل از هنرمندان نقاش- زمستان 1391- تهران- گالری لاله
• نمایشگاه گروهی نقاشی- دومین اکسپوی فروش آثار چند نسل از هنرمندان نقاش- مهرماه 1392- تهران- گالری لاله
• طراح منتخب جشنواره ساعت‌های آفتابی قزوین1391
• شرکت در ورک شاپ تخصصی سنگ زیر نظر حسین‌علی جبار با همکاری گالری آریا- کارخانه سباسنگ- پاییز 93

ترجمه و تألیف:
• تألیف مقاله به زبان انگلیسی درزمینه‌ی پژوهش‌های علمی و رویکردهای پژوهشی‌ای که برمبنای عملکرد خلاقه و هنرمندانه انجام می‌شوند.
• مشارکت در تالیف کتاب دیجیتال هنر آن¬گونه که رخ می¬دهد، یادداشت¬هایی درباره¬ی هنر امروز،2009-2014
• ویرایش و ترجمه‌ی کتاب دوسالانه‌ی پنجم مجسمه‌سازی معاصر تهران
• ویرایش کتاب دوسالانه‌ی ششم مجسمه‌سازی معاصر تهران و همکاری در ترجمه‌ی کتاب
• ویرایش کتاب دوسالانه‌ی هفتم مجسمه‌سازی معاصر تهران و همکاری در ترجمه‌ی کتاب
• تألیف متن¬های متعدد برای سایت کارنما درزمینه¬ی اخبار دنیای هنر معاصر
• ترجمه و تألیف انواع متون تخصصی هنری برای نشریات مختلف اعم از: روزنامه¬ی اعتماد، روزنامه¬ی بهار، دوهفته‌نامه¬ی الف، فصلنامه¬ی عکسنامه، و رویداد هنری پدیده
• مشارکت در ترجمه¬ی گروهی کتاب مجسمه‌سازی امروز
• ویراستار ادبی کتاب¬های انتشارات حرفه¬ هنرمند

تدریس:
• تدریس خلاقیت در مجسمه‌سازی و نقاشی کودکان از سال 1391