گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: هادی محب علی
  • سال تولد: 1359
  • مدرک تحصیلی:
  • WebSite:
هادی محب علی

 نمایشگاه انفرادی :
"گذارش یک وضعیت" گالری سیحون 1395
"جانورهای دستهایم" گالری آشیانه نقش ومهر 1387

منتخب نمایشگاه گروهی :
"مرز" خانه هنرمندان ایران 1396
"شکستنی" فرهنگسرا نیاوران 1394
"در میانه" گالری شیرین 1394
"سه نسل مجسمه سازی" گالری سیحون 1393
"اینجا چراغی روشن است" خانه هنرمندان ایران 1392
"نسل دوم" گالری سیحون 1392
نمایشگاه گروهی مجسمه خانه هنرمندان ایران 1391
دوسالانه سفال وسرامیک موزه امام علی 1390
دوسالانه مجسمه فرهنگسرا نیاوران 1390
سرامیک در فضای شهری گالری برگ 1389
دوسالانه سفال وسرامیک 1388