گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: امیر علی موسوی زاده
  • سال تولد: 1357
  • مدرک تحصیلی:
  • WebSite:

متریال: سنگ مرمر- برنز-بتن

متریال: آلومينيم آبكارى شده- اكريليك-بتن

متریال:آلومينيم آبكارى شده- اكريليك-بتن

متریال:آلومينيم - آبكارى كرومى

متریال:آلومينيم- آبكارى كرومى

متریال:آلومينيم آبكارى كرومى- آهن

متریال:سنگ- ورق استيل-بتن

متریال:استيل- آهن - سنگ

متریال:برنز- ورق استيل- بتن

متریال:ورق استيل-برنز-آلومينيم آبكارى كرومى

امیر علی موسوی زاده

عضو انجمن مجسمه سازان ایران
1397 نمایشگاه تیرآرت – گالری آرت سنتر
1397 نمایشگاه انفرادی مجسمه – گالری آرت سنتر
1397 یک از سه اثر برگزیده طراحی و ساخت مدال سهراب " یاد سهراب سپهری " گالری ماه مهر
1397 نمایشگاه گروهی مجسمه " پرویز تناولی 40 سال 40 هنر آموخته" - باغ کتاب تهران
1396 نمایشگاه گروهی مجسمه - گالری آران
Art for humanity WFP exhibition on the occasion of world food day 1393
1393 نمایشگاه گروهی مجسمه " ماشین عبث" - گالری ماه مهر
1393 نمایشگاه گروهی مجسمه - فرهنگسرای نیاوران
1392 نمایشگاه گروهی مجسمه – گالری شیرین
1392 نمایشگاه " مجسمه پوشیدنی" – گالری سیحون
Milan design week 1392
1392 نمایشگاه گروهی جواهر و مجسمه – گالری ماه مهر
1391 نمایشگاه گروهی جواهر و مجسمه – گالری دارالفنون کویت
1390 نمایشگاه گروهی مجسمه – گالری فروهر
1390 نمایشگاه گروهی مجسمه و جواهر- گالری ماه مهر
1389 نمایشگاه گروهی مجسمه – گالری شیرین
1389 نمایشگاه گروهی مدال – گالری ماه مهر
1388 نمایشگاه گروهی مجسمه – آرت سنتر
1386 نمایشگاه انفرادی نقاشی – گالری دی
1385 نمایشگاه گروهی مجسمه – گالری اثر
1384 نمایشگاه گروهی نقاشی – فرهنگسرای نیاوران
1384 نمایشگاه انفرادی نقاشی – گالری شقاقی