گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: زینب معارفوند
  • سال تولد: 1363
  • مدرک تحصیلی: لیسانس مجسمه سازی- کاردانی نقاشی
  • WebSite:
زینب معارفوند

عضو انجمن مجسمه سازان 

ساخت 6 مجسمه شهری به سفارش سازمانهای زيباسازی

حضور در نمايشگاه ها و فراخوان ها و جشنواره های هنری و مجسمه سازی از قبيل:
پنجمين دوسالانه مجسمه های فضای شهری تهران

ششمين دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران

چهارمين دوسالانه
مجسمه فضای شهری تهران

ششمين جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان

دومين جشنواره يادمان شهری مشهد

دودوره سالانه مجسمه های کوچک

مجسمه های فيگوراتيو گالری شيرين

نمايشگاه بانوان مجسمه ساز

نمايشگاه فارغ التحصيلان دانشگاه هنر

اولين جشنواره هنرهای تجسمی استان البرز

نمايشگاه گروهی مجسمه دانشجويان دانشگاه هنر
نخستين جشنواره طواف تا ولايت

نمايشگاه مجسمه های ازاد گالری مميز

نمايشگاه رهايی فرهنگسرای نياوران
منتخب مجسمه های شهری گالری برگ

شرکت در نمايشگاه های گروهی انجمن مجسمه سازان

نمايشگاه های گروهی