گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: فاطمه اسعدی
  • سال تولد: 1342
  • مدرک تحصیلی: فارغ التحصیل رشته گرافیک گرایش مجسمه دکترای افتخاری در رشته مجسمه سازی
  • WebSite: http://www.farzanehassadi.com/works.aspx

عنوان: بدون عنوان
متریال: سنگ

عنوان: بدون عنوان
متریال: سنگ

عنوان: بدون عنوان
متریال: سنگ

عنوان: بدون عنوان
متریال: سنگ

عنوان: بدون عنوان
متریال: سنگ

عنوان: بدون عنوان
متریال: سنگ

عنوان: بدون عنوان
متریال: سنگ

عنوان: بدون عنوان
متریال: سنگ

عنوان: بدون عنوان
متریال: سنگ

فاطمه اسعدی

اولين نمايشگاه انفرادي در گالري صدر در سال 1372
-دومين نمايشگاه انفرادي در سال 1379 در فرهنگسراي نياوران . چهل مجسمه سنگي به نمايش گذاشته شد و نام نمايشگاه (سنگ ها .سخن مي گويند) بود
بين سال هاي 79 تا 90 نمايشگاههاي مختلف از جمله در: پاريس فرانسخ، کيف اوکراين، بيروت لبنان، آتن يونان
در اين سال ها او بيش از بيست اثر هنري را در ايران و ساير کشورها ساخته و نصب کرده است
ساخت 14 مجسمه سنگي در شهر پاريس
ساخت و نصب مجسمه در ارگ جديد براي يادبود زلزله بم
ساخت و نصب مجسمه در پارک ايرانشهر
ساخت و نصب 2 مجسمه در جزيره کيش
ساخت و نصب پنج مجسمه سنگي در مرکز تحقيقات پارک ساعي
و حضور در فعاليت هاي غير دولتي هنري و فرهنگي شامل :
سخنراني در دانشگاه هاي مختلف
تدريس خصوصي
موسس و مدير عامل و عضو هيئت مديره موسسه پل
يکي از موسسين انجمن مجسمه سازان ایران و مدير عامل اين انجمن در سال 77 براي چهار دوره
عضو موسس انجمن زنان هنرمند ايران سال 76
شرکت در نمايشگاه هاي متعدد داخلي و خارجي
  ساخت و نصب دو اثر 2 و 4 متري روبروي فرهنگسراي نياوران - 1380
  نصب اثر يادبود شهداي پارس الکتريک در کارخانه پارس الکتريک 1379 در ارتفاع 9 متر
  ساخت و نصب سرديس چهره هاي ايراني مانند ابن سينا، سقراط، ملاصدرا، فردوسي و خيام در کتابخانه گفتگوي تمدن ها - 1380
  ساخت و نصب اثر «گفت و گو» در کتابخانه مرکزي گفت و گوي تمدن ها 1378
  ساخت و نصب اثر در پارک ايرانشهر - 1382
  ساخت و نصب اثر در منطقه عاليه، بيروت، لبنان - 1380
  ساخت و نصب دو اثر در موزه هنرهاي معاصر تهران
  ساخت و نصب 3 اثر در مجتمع مرواريد انديشمندان
حضور در نمايشگاه هفته فرهنگي اکراين با ارايه 20 اثر مجسمه سنگي
  حضور در سفر زنان هنرمند ايراني به ژاپن با ارائه 10 اثر مجسمه سنگي
  نمايشگاه انفرادي در گالري صدر با 20 اثر سنگي - 1372
  نمايشگاه انفرادي در فرهنگسراي نياوران با عنوان «سنگ ها سخن مي گويند» 1379
  ساخت و نصب يک اثر در ارگ جديد بم در يادبود زلزله بم 1383
  ساخت و نصب مجسمه دکتر حسابي در جزيره کيش 1385
  ساخت و نصب مجسمه مادر در جزيره کيش 1385
  ساخت و نصب يک اثر در فلک دوم نيرو هوايي تهران 1388

نصب يك اثر ٤ متر ارتفاع با سنگ گرانيت در موزه موسان كره جنوبي
  شرکت در نمايشگاه در مرکز Ciete پاريس فرانسه 1386
  شرکت در نمايشگاه آثار زنان هنرمند ايراني در کرواسي
  ساخت و نصب يک اثر در بزرگراه آزادگان تهران ، 1390
  شرکت با 20 اثر سنگي در نمايشگاه آتن يونان

حضور در چندين سنپوزيوم بين المللي
از جمله : بيروت - كره جنوبي - المان و امريكا
عضو جامعه مجسمه سازان امريكا