گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: فاطمه اردکی
  • سال تولد:
  • مدرک تحصیلی:
  • WebSite:
فاطمه اردکی

نمایشگاهها:
۲۰۰۸: نمایشگاه اکسپو، خانه هنرمندان تهران-ایران
۲۰۰۸: نمایشگاه در خانه کوچکم، تهران-ایران
۲۰۰۷: نمایشگاه در گالری هنر باران، تهران-ایران
۲۰۰۶: سمپوزیوم مجسمه سازی چوب، اوسانا-ایتالیا
۲۰۰۶: نمایشگاه در گالری هنر دریابیگی، تهران-ایران
۲۰۰۶: نمایشگاه در گالری هنر باران، تهران-ایران
۲۰۰۵: سمپوزیوم مجسمه سازی چوب، کاستلوتسینو-ایتالیا
۲۰۰۵: چهارمین دوسالانه مجسمه سازی تهران
۲۰۰۵: نمایشگاه در خانه هنرمندان تهران-ایران
۲۰۰۵: خانه هنرمندان معاصر
۲۰۰۵: نمایشگاه گالری هنر برگ تهران
۲۰۰۴: سمپوزیوم و آرت هپنینگ بین المللی سالیانه ولانو-ایتالیا
۲۰۰۴: شرکت در سمپوزیوم مجسمه سازی ندرلندز
۲۰۰۳: شرکت در فستیوال مجسمه سازی یخی و برفی تهران