نمایشگاه ها و رویداد ها

دومین نمایشگاه فروش آثار-اکسپوی 90 (بخش سوم)

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با همکاری گالری های تهران برگزار می کند دومین نمایشگاه فروش آثار هنرمندان مجسمه ساز ایران دبیر نمایشگاه: بهداد لاهوتی مدیر اجرایی: شیرین پرتوی شورای برگزاری: شیرین پرتوی بهداد لاهوتی لیلا خرازی قدرت اله عاقلی  

دومین نمایشگاه فروش آثار-اکسپوی 90 (بخش دوم)

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با همکاری گالری های تهران برگزار می کند دومین نمایشگاه فروش آثار هنرمندان مجسمه ساز ایران دبیر نمایشگاه: بهداد لاهوتی مدیر اجرایی: شیرین پرتوی شورای برگزاری: شیرین پرتوی بهداد لاهوتی لیلا خرازی قدرت اله عاقلی

دومین نمایشگاه فروش آثار-اکسپوی 90 (بخش اول)

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با همکاری گالری های تهران برگزار می کند دومین نمایشگاه فروش آثار هنرمندان مجسمه ساز ایران دبیر نمایشگاه: بهداد لاهوتی مدیر اجرایی: شیرین پرتوی شورای برگزاری: شیرین پرتوی بهداد لاهوتی لیلا خرازی قدرت اله عاقلی

صفحه1 از4