هیئت مدیره های قبلی

هیات مدیره دوره ی سوم (1381-1383):
طاهر شیخ الحکمایی- نادر قشقایی- ملک دادیار گروسیان- ایرج محمدی- حسین فخیمی
 هیات مدیره دوره ی چهارم (1383-1385):
نادر قشقائی- ملک دادیار گروسیان- طاهر شیخ الحکمایی- محمد حسین عماد- پریسا خضابی
هیات مدیره دوره ی پنجم (1385-1387):
طاهر شیخ الحکمایی- مجتبی موسوی- رضا قره باغی- کورش گلناری- محمد حسین عماد
هیات مدیره دوره ی ششم (1387-1389):
مجتبی موسوی- طاهر شیخ الحکمایی- معصومه میرحسینی- رضا قره باغی- کورش گلناری
 هیات مدیره دوره ی هفتم (1389-1391):
منصور آذری- بهداد لاهوتی- نغمه فکور زاده- قدرت اله عاقلی گرگری- سارا روحی صفت
 هیات مدیره دوره ی هشتم (1391-1393):
حمید شانس- طاهر شیخ الحکمایی( الهام پوریا مهر)- مجتبی موسوی (رامین اعتمادی)- منصور آذری- محمد سالاریان
 هیات مدیره دوره ی نهم (1393-1395):
نادر قشقائی- ملک دادیار گروسیان- بهداد لاهوتی- علیرضا فاضلی- فخرالدین کاکاوند
هیات مدیره دوره ی دهم (1395-1397):
نگار نادری پور- روح اله شمسی زاده- محمدرضا یزدی- بیژن غنچه پور- مجید حقیقی
هیات مدیره دوره ی یازدهم (1397-1399):
عباس مجیدی- محمد مهدی صنعتی- هومن سلیمی- معصومه میرحسینی- صفا سبطی
هیات موسس:
فاطمه اسعدی-مرحوم لی لیت طریان-مرحوم رضا امیر یاراحمدی- ایرج محمدی- مرحوم ناصرهوشمندوزیری- مرحوم محمدعلی مددی- حسین فخیمی