کمیته آموزش

آیین نامه کمیته آموزش

اهداف وموضوعات فعالیت:1- برگزاری دوره های آموزش مجسمه سازی و طراحی مطابق با آخرین استاندارهای روز جهانی2- برنامه ریزی ، تدوین ، تنظیم جزوات و آئین نامه های آموزشی مجسمه سازی و نظارت، در زمینه شیوه تدریس در الف:دانشگاههای هنری ب: آموزشگاههای هنری در مقطع ابتدایی،متوسطه،پیشرفتهج: آموزش و پرورش در مقاطع پیش دبستانی، دبستان،دبیرستان، پیش دانشگاهی 3- ارائه مدارک آموزش بر اساس درجه بندی هنری4- تربیت مربی و معرفی به مراکز آموزشی5-…