آیین نامه کمیته آموزش

اهداف وموضوعات فعالیت:
1- برگزاری دوره های آموزش مجسمه سازی و طراحی مطابق با آخرین استاندارهای روز جهانی
2- برنامه ریزی ، تدوین ، تنظیم جزوات و آئین نامه های آموزشی مجسمه سازی و نظارت، در زمینه شیوه تدریس در
 الف:دانشگاههای هنری
 ب: آموزشگاههای هنری در مقطع ابتدایی،متوسطه،پیشرفته
ج: آموزش و پرورش در مقاطع پیش دبستانی، دبستان،دبیرستان، پیش دانشگاهی
3- ارائه مدارک آموزش بر اساس درجه بندی هنری
4- تربیت مربی و معرفی به مراکز آموزشی
5- انجام خدمات مشاوره آموزشی در زمینه ارتقاء امر آموزش
6- تحقیقی و پژوهش
وظائف شورای کمیته آموزشی:
1- برنامه ریزی و ساماندهی برنامه های آموزشی و اجرای وظایف بر اساس ماده1 این آئین نامه کمیته
2- راه اندازی گروه تحقیق و پژوهش و ارائه عملکرد و شرح وظائف جهت آن گروه
3- رسیدگی به پیشنهادات اعضاء و تشکیل جلسات و گزارش فعالیت به هیات مدیره انجمن
4- انتخاب مربی متخصص فنی هر رشته تخصصی در امر آموزش
5- ثبت کلیه قراردادها در آرشیو انجمن و نگهداری سوابق اعضا کمیته و برنامه های آموزشی در آرشیو کمیته
6- تهیه و صدور کارت برای هنرجویان با تایید و مهر هیات مدیره انجمن
7- ارتباط با مراکز دولتی و خصوصی (وزارتخانه ها- شهرداریها- فرهنگسراهاو ...) جهت همیاری و جذب امکانات مالی ،مکان و تسهیلات دیگر آموزشی با نظارت هیات مدیره
8- ایجاد کتابخانه در فضای آموزشی و ترغیب اعضاء و موسسات ذیربط جهت اهدا و خرید کتاب
9- استفاده از مربیان خارج از انجمن در شرایط خاص جهت رفع کمبودها با صلاحدید هیات مدیره
10- بکارگیری و ساماندهی نیروی انسانی جوان
11-  برگزاری تورهای آموزش و ارتباط با مراکز فرهنگی جهت ارجاع بورسیه به هنرجویان و اساتید برگزیده
12- تقدیر ازهمکاری و مشارکت افراد فعال و شاخص در این کمیته
13- برقراری همکاری نزدیک با دیگرکمیته ها به منظور دستیابی بهتر به اهداف کمیته و انجمن(تشکیل جلسات دوره ای)
14- تنظیم قرارداد با مربی و معرفی وی به مراکز درخواستی با ارائه حکم کتبی از سوی هیات مدیره
15- پرداخت حق الزحمه مربیان از حساب انجمن با نظر هیات مدیره
16- چنانچه نحوه و کیفیت آموزشی هر یک از مربیان مورد رضایت شورا قرار نگیرد پس از تذکرات لازم و عدم رعایت آن از ادامه کار آن مربی جلوگیری نموده و مربی دیگری جایگزین خواهد شد.
17- ارائه طرح درس منسجم جهت تدریس مربیان