جایزه هنر معاصر ویستا1396

فراخوان جایزه هنر معاصر ویستا 2
دببرخانه دومین فراخوان جایزه ویستا ضمن سپاس فراوان از هنرمندانی که در این فراخوان شرکت نمودند ، به اطلاع میرساند 198 طرح ارسال گردید و هیئت داوران با برگزاری چندین نشست طولانی به بررسی و تبادل نظر پرداختند  و 16 طرح  به مرحله اول را ه یافتند. سپس هیئت داوران با هنرمندان دعوت شده جهت گفتگو پیرامون طرح هایشان نشستی در طی دو روز برگزار نمودند و 9 طرح جهت نمایش و قضاوت نهایی وسپس انتخاب طرح برگزیده به مرحله دوم راه یافتند. این 9 طرح و هنرمندانشان به شرح زیر است:
1.  راه حل نهایی  | آشنا مصطفوی
2.  فیلی در تاریکی  | مجید تبریزی
3.  پیریت  |  معصومَه مهتدی
4.   کاف  | پیام قلیچی ، نازگل نیری ، صنم سایه افکن وعماد مردانی
5.  نام ناپذير | مرجان مدنی رزاقی
6.   نود و دو صفحه | عماد الدینانوشیروانی
7.  اتاق مادر | مریم فرشاد  
8.  سرزمین نابرجا | عقیل مردانی و عماد مردانی
9.  هیچ سرزمینی بیگانه نیست . بیگانه تنها انسان است   |  پیام مفیدی
بنا بر نظر هیئت داوران کلیه طرح های ارسالی دومین فراخوان جایزه هنر معاصر ویستا از منظرنو بودن ، بکرو تازگی و جذاب بودن در مقایسه با دوره اول تفاوت مشهودی داشته است واین اتفاق امر داوری و قضاوت را پر چالش و بحث برانگیز نمود.
دبیرخانه دومین فراخوان جایزه ویستا آذر ماه 1396  |  گالری ویستا