درسگفتار تجربه زیبایی‌شناختی مجسمه در پرتو پدیدارشناسی

سومین درسگفتار همایش بین المللی هفتمین دوسالانه مجسمه سازی، ۲۰ و ۲۵ شهریور در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتار «تجربه زیبایی‌شناختی مجسمه در پرتو پدیدارشناسی»  با حضور مسعود علیا در روزهای ۲۰ و ۲۵ شهریور ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶ در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

مسعود علیا دارای دکترای فلسفه غرب و استادیار گروه فلسفه هنر دانشگاه هنر است. علیا در زمینه فلسفه هنر، زیبایی‌شناسی، زیبایی‌شناسی و هنر از منظر پدیدار شناسی تدریس می‌کند و کتاب‌ها و مقالات متعددی را تالیف و ترجمه کرده است. کتاب های «کشف دیگری همراه با لویناس»، «فرهنگ توصیفی فلسفه اخلاق»(تالیف)، «فلسفه هنرها: درآمدی بر زیبایی‌شناسی»، «جنبش پدیدارشناسی» و «هنر به منزله تجربه» از جمله آثار اوست.

همایش بین‌المللی هفتمین دوسالانه مجسمه‌سازی معاصر تهران با هدف گسترش افق‌های اندیشگی دوسالانه، کمک به تبیین درونمایه و گشودن منظرهای نو در حوزۀ پژوهش و آموزش مجسمه‌سازی کشور همزمان در یک فرایند مستمر برنامه‌­هایی را در قالب تعدادی درسگفتار، ‌نشست، همایش برگزار می‌کند. همایش در راستای سیاست‌های کلی دوسالانه هفتم مبنی بر افزایش بازه زمانی فعالیت اندیشگی دوسالانه، حفظ پویایی جامعه هنری در ارتباط با دوسالانه و کار نظری ماندگار در محدوده زمانی از زمان اعلام فراخوان آغاز شد و تا پایان دوسالانه تداوم دارد تا به برقراری پیوستگی معنایی دوسالانه کمک کند.

هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران با تم «وضعیت» با ۷۸ اثر در بخش مسابقه و ۱۸ اثر در بخش مدعو در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شده است و تا ۲۲ مهرماه ادامه دارد.