هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران

ایرنا - تهران - هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران با تم «وضعیت» با ۷۸ اثر در بخش مسابقه و ۱۸ اثر در بخش دعوت شدگان از 14 شهریور ماه در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز و تا 22 مهر ماه ادامه دارد.