پنجمین نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران با عنوان چهارسوی خیال

پنجمین نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران با عنوان چهارسوی خیال با حضور ابراهیم حقیقی، مجید رجبی‌معمار و نگار نادری‌پور جمعه ۲۲ تیر در خانه_هنرمندان_ایران افتتاح شد.

پنجمین نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران با عنوان چهارسوی خیال تا ۲ مرداد در #خانه_هنرمندان_ایران دایر است.