دریافت کارت عضویت انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

اعضامحترم انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران

جهت آگاهي از ميزان بدهي و دریافت کارت عضویت و برچسب هولوگرام خود در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت ٨:٣٠ الي ١٦ با دفتر انجمن ٨٨٨٢١٨٢٩-٠٢١ تماس حاصل فرماييد.

شماره کارت انجمن جهت واریز حق عضویت :6104337910380276
بانک ملت