گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: حدیث کماسی
  • سال تولد: 1365
  • مدرک تحصیلی: فارغ التحصيل كارشناسي مجسمه سازي از دانشگاه فردوسي مشهد
  • WebSite:
حدیث کماسی

عضو انجمن مجسمه سازان ایران
عضو انجمن هنر هاي تجسمي استان البرز
سوابق هنری:
- شركت در بخش نمایشگاهي جشنواره جهاد سازندگي، سال 88
- شركت در ششمين سمپوزیوم بين المللي سنگ تهران، برج ميلاد، سال93
- شركت در بخش نمایشگاهي چهارمين دوسالانه مجسمه هاي شهري تهران، سال 93
- شركت در دومين سمپوزیوم ملي تبریز ، سال94
- شركت در نمایشگاههاي گروهي ، منجمله نمایشگاه گروهي انجمن مجسمه سازان، طي سالهاي
90 تا 95
سوابق كاری:
-    اجرا و نصب المان نوروزي سال 1393 شهر كرج
-    طراحي، اجرا و نصب نقش برجسته فایبرگلاس در نمااي خارجي ساختمان هنرستان مركزي
مهدیه خيابان شریعتي تهران، به سفارش اداره كل نوسازي مدارس استان تهران، سال 88
-    طراحي اجرا و نصب حجم فایبر گلاس در فضاي داخلي مدرسه تقوي در ساري و طراحي، اجرا و
نصب نقش برجسته بتني نماي خارجي مدرسه در نكا به سفارش اداره كل نوسازي مدارس