نشست رویداد دوباغ

انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران برگزار می‌کند: نشست رویداد دوباغ / جلسه گفتگو و تبیین رویداد دوباغ / یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷ تا ۱۹، خانه هنرمندان ایران، سالن استاد امیرخانی، به آدرس:
خیابان شهید آیت‌الله طالقانی، هیابان شهید موسوی، خانه هنرمندان ایران.