مدید ۵ روزه سومین نمایشگاه دوسالانه مجسمه های شهری مشهد

تمدید ۵ روزه سومین نمایشگاه دوسالانه مجسمه های شهری مشهد:

سومین نمایشگاه دوسالانه مجسمه های شهری مشهد تا تاریخ ۱۵ مرداد تمدید شد.

این نمایشگاه در بوستان کوهسنگی، چارسوق هنر، سالن استاد ترمه چی بر پا می باشد و ساعات بازدید از ۹ صبح تا ۱۳ و از ۱۷ عصر تا ۲۰ می باشد.