به مناسبت چهلمین روز درگذشت زنده یاد استاد ناصر هوشمند وزیری