مرورى بر آثار و نمايش فيلم میرحسن ارژنگ نژاد

روشناى بزرگان ۴
انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران برگزار ميكند
مرورى بر آثار و نمايش فيلم
میر حسن ارژنگ نژاد
جمعه ۲۹ شهریور ساعت ١٧ در گالری زمستان خانه هنرمندان ايران
نمايشگاه تا تاريخ ۹ مهرماه از ساعت ۱۳ الى ۲۱ برپا است