اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم

     با توجه به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  مورخ 09/04/1398 و در اجرای ماده12 اساسنامه بدین وسیله از کلیه اعضاء اصلی موسسه فرهنگی هنری انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران به شماره ثبت10626و شناسه ملی 10100428046جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1398دعوت به عمل می آید. دستور جلسه : استماع گزارش بازرس قانونی سال1397 بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به29 اسفند ماه 1397…

درگذشت استاد ناصر هوشمند وزیری را به جامعه هنری و هنرمندان مجسمه ساز تسلیت می گوییم.

مراسم تشییع پیکر استاد ناصر هوشمند وزیری، هنرمند فقید مجسمه‌ساز، با حضور جمعی از هنرمندان و خانواده محترم ایشان دوشنبه ۱۰ تیرماه در باغ هنر خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

نشست رویداد دوباغ

انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران برگزار می‌کند: نشست رویداد دوباغ / جلسه گفتگو و تبیین رویداد دوباغ / یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۷ تا ۱۹، خانه هنرمندان ایران، سالن استاد امیرخانی، به آدرس: خیابان شهید آیت‌الله طالقانی، هیابان شهید موسوی، خانه هنرمندان ایران.

صفحه9 از44