نمایشگاه "زیر سایه ماسک ها" و "مرگ قاصدک" عباس مجیدی

نمایشگاه "زیر سایه ماسک ها" و "مرگ قاصدک"
عباس مجیدی

گشایش جمعه ۲۸ آذر ۹۹
ساعت ۱۶ تا ۲۰

بازدید ۲۹ آذر تا ۱۲ دی ماه ۹۹
ساعت ۱۰ تا ۲۰

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به زعفرانیه، پلاک ۲۸۸۰، گالری طراحی هنر