اخبار

مراسم گرامیداشت استاد محمد هژبرابراهیمی

مراسم گرامیداشت محمد هژبرابراهیمی استاد مجسمه ساز دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 ساعت 17 تا 18:30 خانه هنرمندان - ایران سالن شهنار

درگذشت استاد محمد هژبر ابراهیمی

درگذشت استاد محمد هژبر ابراهیمی را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنرمندان ایران تسلیت می گوییم. انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران

صفحه1 از50