نمایشگاه انفرادی آناهیتا باقری

Forget Me Mot- Solo Exhibition
Anahita Bagheri
Soo Contemporary
August 12- August 23, 2022
‌‏Opening: 4 - 8 pm
‌‏Visiting Hours: 12 - 7 pm
Add: Haft- E - Tir, Villa Ave, Somayeh St., Pourmousa St., #30
‌‏Tel: +9821-88809808
Gallery is closed on Saturdays
‎ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فراموشم مکن، نمایشگاه انفرادی
آناهیتا باقری
مجموعه ی معاصر سو
تاریخ: ۲۱مرداد تا ۱ شهریور ۱۴۰۱٫
گشایش: ۱۶ تا ۲۰
سایر روزها ۱۲ تا ۱۹
شنبه ها سو تعطیل است.
تلفن: ۸۸۸۰۹۸۰۸
آدرس:
نجات الهی (ويلا)، سميه، پورموسی، پلاک ٣٠، گالری سو
مجموعه روزهای شنبه تعطيل است.