درباره انجمن

پیشینه تأسیس انجمن مجسمه سازان ایران

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران را می توان یکی از مهم ترین نهادهای توسعه فعالیت های مجسمه سازی ایران دانست که با انگیزه ارتقاء سطح دانش هنرمندان و اعتلای هنر وهویت ملی به وجود آمد.

اولین فعالیت های پیدایش این انجمن، در سال 1367 و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد گردید. از مهمترین تصمیمات موثر وزارت ارشاد در این حوزه میتوان به دعوت از هنرمندان طراز اول کشور به منظور ارزشیابی مجسمه های قابل نصب در شهر اشاره نمود. اقدامی که منجر به احیای مجدد «شورای نظارت بر کیفیت و نصب آثار» در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران گردید. این شورای تخصصی به مدت دو سال و تحت نظر وزارت ارشاد اسلامی شکل گرفت و به فعالیت پرداخت و به عنوان اولین انجمن هنری ایران بعد از انقلاب اسلامی آغاز بکار کرد. این انجمن طی فعالیت دو سالة خود، در مجموع از 24 نفر اعضای عام و خاص تشکیل می شد. از مهمترین تصمیمات و فعالیت های این دوره میتوان به زمینه سازی و مشاوره به مدیران ارشد فرهنگی در خصوص اهمیت و جایگاه مجسمه در فضا های شهری اشاره کرد. برگزاری اولین نمایشگاه رسمی مجسمه سازی ایران در سال 1367 و در محل موزه هنرهای معاصر ایران از دیگر تاثیرات تشکیل انجمن بوده است که به عنوان شروع مجدد فعالیت های اجتماعی مجسمه سازی ایران در دوران پس از انقلاب به شمار می آید. این نمایشگاه با همکاری و حمایت بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس تشکیل گردید.

انجمن مجسمه سازان ایران، بطور رسمی با انتخاب اولین هیئت مدیره در سال 1377 آغاز به کار کرد. این انجمن با حضور هنرمندان برجسته و اساتید دانشگاه، به عنوان مهمترین نهاد رسمی مجسمه سازی ایران، تاکنون نقش های اجرایی، نظارتی و مشورتی بسیاری را بر عهده داشته است. از طرفی نگاهی به سایر فعالیت های این انجمن، نظیر آموزش ، پژوهش و انتشار مطالب تخصصی، بیانگر سهم بسزای آن در گسـترش آگاهی عمومی و  ارتقای قابلیت های این هنر است1.

 

1- کارکردها و چهارچوب عملکرد انجمن طبق اساس نامه به شرح زیر می باشد:

- ارتقای سطح کیفی و کمّی آگاهی ها و دانش و بینش اعضا در اثر مجسمه سازی.