هیئت مدیره های قبلی

هیات مدیره دوره ی سوم (1381-1383):
طاهر شیخ الحکمایی- نادر قشقایی- ملک دادیار گروسیان- ایرج محمدی- حسین فخیمی
 هیات مدیره دوره ی چهارم (1383-1385):
نادر قشقائی- ملک دادیار گروسیان- طاهر شیخ الحکمایی- محمد حسین عماد- پریسا خضابی
هیات مدیره دوره ی پنجم (1385-1387):
طاهر شیخ الحکمایی- مجتبی موسوی- رضا قره باغی- کورش گلناری- محمد حسین عماد


هیات مدیره دوره ی ششم (1387-1389):
مجتبی موسوی- طاهر شیخ الحکمایی- معصومه میرحسینی- رضا قره باغی- کورش گلناری
بازرسین:مرضیه محجوبیان (بازرس اصلی)- قدرت اله عاقلی ( علی البدل)- سهند حسامیان (بازرس اصلی)- علیرضا فاضلی (علی البدل)
علی البدل هیات مدیره: بهداد لاهوتی- محمود پورنصری نژاد

 هیات مدیره دوره ی هفتم (1389-1391):
منصور آذری- بهداد لاهوتی- نغمه فکور زاده- قدرت اله عاقلی گرگری- سارا روحی صفت
بازرسین: دهقان محمدی( بازرس اصلی)- ابراهیم اسکندری (علی البدل)
علی البدل هیات مدیره:روح اله شمسی زاده- مرضیه محجوبیان


 هیات مدیره دوره ی هشتم (1391-1393):
حمید شانس- طاهر شیخ الحکمایی- مجتبی موسوی - منصور آذری- محمد سالاریان
بازرسین: فرزین هدایت زاده (بازرس اصلی)- مجتبی رمزی (علی البدل)- فخرالدین کاکاوند( بازرس اصلی)- مرضیه محجوبیان (علی البدل)
علی البدل هیات مدیره:الهام پوریا مهر- رامین اعتمادی بزرگ


 هیات مدیره دوره ی نهم (1393-1395):
نادر قشقائی- ملک دادیار گروسیان- بهداد لاهوتی- علیرضا فاضلی- فخرالدین کاکاوند
بازرسین: هاشم جاوید اسدزاده(بازرس اصلی)- فرزین هدایت زاده (علی البدل)
علی البدل هیات مدیره: آناهیتا قاسم خانی- روح اله شمسی زاده


هیات مدیره دوره ی دهم (1395-1397):
نگار نادری پور- روح اله شمسی زاده- محمدرضا یزدی- بیژن غنچه پور- مجید حقیقی
بازرسین: محمد مهدی صنعتی فروش( بازرس اصلی)- فخرالدین کاکاوند( علی البدل)- فرزین هدایت زاده ( علی البدل)
علی البدل هیات مدیره: رضا قره باغی - عبدالعظیم آذرخیل


هیات مدیره دوره ی یازدهم (1397-1400):
عباس مجیدی- محمد مهدی صنعتی- هومن سلیمی- معصومه میرحسینی- صفا سبطی
بازرسین:سارا روحی صفت(بازرس اصلی)- دهقان محمدی(علی البدل)- فرزین هدایت زاده (علی البدل )
علی البدل هیات مدیره:مریم خدایی پارچین- محمد مروستی

 


هیات مدیره دوره ی دوازدهم (1400-1402):
روح اله شمسی زاده ملکی- فرزین هدایت زاده- شهریار رضایی- مهدی جعفررنگچی- بیژن غنچه پور
بازرسین:هدایت صحرایی(بازرس اصلی)- محمد مروستی(علی البدل)
علی البدل هیات مدیره:صفا حسینی- عبدالعظیم آذرخیل


هیات موسس:
فاطمه اسعدی-مرحوم لی لیت طریان-مرحوم رضا امیر یاراحمدی- ایرج محمدی- مرحوم ناصرهوشمندوزیری- مرحوم محمدعلی مددی- حسین فخیمی