مراسم تشییع حمیدرضا حکیمی

به گزارش روابط عمومی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران , حمید رضا حکیمی هنرمند مجسمه ساز , عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران بر اثر بیماری در گذشت. حکیمی منتخب بینال دوم و بینال چهارم مجسمه سازی تهران بود. شرکت در اولین سمپوزیوم مجسمه چوب و حضور در نمایشگاه های بین المللی , مونستر آلمان, گروهی مکزیک ... بخشی از فعالیت این مجسمه ساز بود; مجسمه پرندگان , اثری از هنرمند است که در پارک خانه هنرمندان تهران به یادگار ماند.
مراسم تشییع هنرمند, روز چهارشنبه ١٨ خرداد, از مقابل خانه هنرمندان ایران, واقع در خیابان ایرانشهر, ساعت ٩ صبح , به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا انجام می شود.به گزارش روابط عمومی انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران , حمید رضا حکیمی هنرمند مجسمه ساز , عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران بر اثر بیماری در گذشت. حکیمی منتخب بینال دوم و بینال چهارم مجسمه سازی تهران بود. شرکت در اولین سمپوزیوم مجسمه چوب و حضور در نمایشگاه های بین المللی , مونستر آلمان, گروهی مکزیک ... بخشی از فعالیت این مجسمه ساز بود; مجسمه پرندگان , اثری از هنرمند است که در پارک خانه هنرمندان تهران به یادگار ماند.
مراسم تشییع هنرمند, روز چهارشنبه ١٨ خرداد, از مقابل خانه هنرمندان ایران, واقع در خیابان ایرانشهر, ساعت ٩ صبح , به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا انجام می شود.