میز گفتگو نشست اول (مرمت و حفاظت)

مجسمه های شهری با چالش ها و آسیب های بسیاری روبرو هستند، آسیب هایی شامل: سرقت، تخریب، عدم رعایت کپی رایت، رنگ آمیزی، جابه جایی و مداخله در اثر بدون هماهنگی با هنرمند. از این رو بسیاری از هنرمندان نسبت به آثار مجسمه ای که در فضای شهری نصب کرده اند، نگرانی هایی دارند. علاوه بر این اهالی فرهنگ و هنر نیز گاهگاه نسبت به مشکلاتی که در مواجهه با مجسمه¬های شهری می¬بینند واکنش هایی عمدتا احساسی نشان می¬دهند. درصورتیکه جهت رفع این مشکلات باید به شکلی تخصصی و کارشناسی برخورد کرد. از این رو کارگروه مرمت انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران در همکاری با کارگروه حفاظت مواد و مصالح مدرن و هنر معاصر گروه حفاظت ایکوم ایران نشست هایی را با حضور پژوهشگران حوزه های مرتبط با هنر معاصر طراحی کرده است، تا با طرح مسئله به راهکارهای احتمالی اندیشیده شود. در اولین جلسه از این سلسله نشست ها به چالش های پیرامون جابه جایی آثار مجسمه شهری می پردازیم.