تمدید عضویت در صندوق اعتباری هنر

اعضای محترم انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران
با سلام
براساس هماهنگی های بعمل آمده با صندوق اعتباری هنر, جهت عضویت و یا تمدید عضویت در صندوق (بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی) و تسهیل در فرآیند آن برای اعضا, تقاضا می شود نسبت به ارسال مدارک فعالیت سه سال اخیر خود به انجمن اقدام بفرمایید.
با توجه به زمان اعلام شده تشکیل جلسه بررسی و تایید, کار گروه تجسمی مستقر در خانه هنرمندان ایران, مهلت ارسال مدارک این دوره ١٣ بهمن می باشد.

با تشکر و احترام