درگذشت استاد محمد هژبر ابراهیمی

درگذشت استاد محمد هژبر ابراهیمی را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنرمندان ایران تسلیت می گوییم.

انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران