مراسم گرامیداشت استاد محمد هژبرابراهیمی

مراسم گرامیداشت محمد هژبرابراهیمی

استاد مجسمه ساز

دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 ساعت 17 تا 18:30 خانه هنرمندان - ایران سالن شهنار