داوری اولیه ماکت مجسمه های میادین شهر محلات

ه استحضار اعضای محترم می رساند که داوری اولیه ماکت مجسمه های میادین شهر محلات در دبیرخانه فراخوان انجام شده و اسامی زیر به مرحله نهایی راه یافته اند:
1. فرزین هدایت زاده و امیر علی مومن
2. حسین شکری
3. هنگامه زهتاب
4. حمیدرضا فتوحی
5. منصور آذری
6. فاطمه مجیدی
7. رضا قره باغی
8. علی علمدار
9. حمید دریکوند
10. علی وزیری
11. کوروش نقدی پور
12. نادر قشقایی