گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: ندا مرادی
  • سال تولد:
  • مدرک تحصیلی: لیسانس مجسمه سازی .دانشکده هنرهای زیبا .تهران
  • WebSite:
ندا مرادی

عضو انجمن مجسمه سازان
برگزاری 3 نمایشگاه انفرادی / چیدمان
گالری والی 1387   . گالری الهه  1392   .گالری مهروا 1365
شرکت در بیش از 40 نمایشگاه گروهی داخل و خارج کشور / حجم و طراحی
از جمله :گالری آن ( منتخبین جشنواره دامن فر)
گالری "شیرین ، گالری هما ( دو دوره منتخب نسل نو )
گالری فروهر ،خانه هنرمندان، گالری لاله ، گالری حنا  ( نمایشگاه های گروهی انجمن)
گالری سین ، گالری آ و......
تشویق شده درسومین بی ینال طراحی (سندوزی)
تشویق شده در دوسالانه طراحی دامون فر در بخش طراحی
شرکت در پنجمین بی ینال مجسمه سازی