گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: منصور آذری
  • سال تولد: 1339
  • مدرک تحصیلی:
  • WebSite:

عنوان: بدون عنوان
متریال:برنز
محل نصب :نصب در تقاطع امام علی وهمت.۱۳۹۱

ماکت شهدای جهاد سازندگی

عنوان:باربر
متریال: فایبرگلاس
محل نصب: خیابان ناصرخسرو سال۱۳۸۸

عنوان :ماکت شناگر جشنواره هنر ورزش المپیک
متریال :فایبرگلاس

عنوان:تاچ (لمسی)
متریال:برنز وآلومینیوم ۱۳۹۶

عنوان:المان شهدای ۱۷شهریور
متریال:برنز۱۳۸۷

عنوان:ماکت فراخوان راه آهن
متریال: فایبرگلاس

عنوان: ماکت میرزاکوچک خان ودکترحشمت
متریال : فایبرگلاس


عنوان: قهرمان
متریال:  ورق آهن

منصور آذری

­    عضو انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران
­    اخذ گواهينامه مجسمه سازي از كلاسهاي آزاد دانشگاه تهران1375
­    مديرآموزشگاه هنرهاي تجسمي بابك(كرج)
­    پذيرفته شده درنمايشگاه تويامورا ژاپن 1376
­    پذيرفته شده درسمپوزيوم مجسمه سازي استراليا 2008,09
­    پذيرفته شده دراولین نمایشگاه مجسمه های شهری 1387 تهران
­    پذيرفته شده دراولین اکسپو مجسمه سازی تهران  1387 خانه هنرمندان
­    پذيرفته شده درنمایشگاه مجسمه سازی (رسانه)   1387 خانه هنرمندان
­    شركت در دوره دوم وپنجم بينال مجسمه سازي - موزه هنرهاي معاصر تهران
­    شركت در نمايشگاههاي گروهي- تهران
­    شركت در نمايشگاههاي گروهي - كرج
­    شركت در نمايشگاههاي مجسمه هاي  كوچك خانه هنرمندان
­    شركت در نمایشگاه گروهی – رشت
­    شركت در جشنواره هاي هنر و المپيك-آكادمي ملي المپيك
­    شركت در جشنواره هاي  مقاومت موزه هنرهای معاصر 1385     
­    شركت در جشنواره هاي  سوره مباركه فجر- موزه امام علي1386
­    شركت در جشنواره هاي  مجسمه هاي شني بابلسر1385
­    شركت در جشنواره هاي  يخ و برف زنجان1386,7
­    ساخت پرتره اميركبيرجهت كتاب خانه اميركبيركرج
­    انتخاب اول جهت ساخت يادمان شهيد گمنام تهران
­    دو سفر مطالعاتي به كشورهاي ايتاليا- سوﺋيس- هلند-فرانسه2001و2003و2016
­    اساتيد:آقايان= پرويز حبيب پور- حميدرضايي-ايرج محمدي-پرويز تناولي