گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: پرند مهدوی
  • سال تولد:
  • مدرک تحصیلی: کارشناسی مجسمه سازی / دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا - کارشناسی ارشد پژوهش هنر / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • WebSite:
پرند مهدوی

نمایشگاه انفرادی مجسمه / گالری افرند / تهران 1391

نمایشگاه گروهی مجسمه / گالری لاله / تهران 1390

نمایشگاه گروهی مجسمه / فراسوی خیال / خانه هنرمندان / تهران 1391

نمایشگاه گروهی مجسمه / موزه هنرهای معاصر / اهواز 1391

نمایشگاه گروهی مجسمه / حجم به روایت شش / گالری لاله / تهران 1392

نمایشگاه گروهی مجسمه / فراسوی خیال/ خانه هنرمندان / تهران 1392

نمایشگاه گروهی مجسمه / پرسبوک سوم / خانه هنرمندان /1393

نمایشگاه گروهی مجسمه / فراسوی خیال/ خانه هنرمندان/ تهران 1398

نمایشگاه گروهی مجسمه / مجسمه های کوچک/ گالری شیرین/ تهران 1398

 
   

 

دریافت لوح تقدیر از ششمین دوسالانه مجسمه سازی ایران / فرهنگسرای نیاوران /تهران 1390

                                                                                                     

طرح و اجرای مجسمه در شهر پرند 1392

  طرح و جرای مجسمه در شهر رباط کریم 1393