گالری اعضاء انجمن
 
  • نام هنرمند: فرزانه مهری
  • سال تولد: 1343
  • مدرک تحصیلی: سال پنجم دندانپزشکی
  • WebSite:
فرزانه مهری

برگزاری 6 نمایشگاه انفرادی پذیرفته شده در دومین،سومین و چهارمین دوسالانه مجسمه سازی تهران تقدیرشده در ششمین دوسالانه مجسمه سازی

شرکت در بیش از 20 نمایشگاه گروهی