میزگفتگو(نشست چهارم)

لابراتوار ( ساختمان شماره ٢ انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران)

میز گفتگو
نشست چهارم پرونده:
نسبت مجسمه/ سینما
محمد حسین میربابا ( پژوهشگر, فیلم ساز )
روح الله شمسی زاده ( مجسمه ساز, پژوهشگر)
آیدین باقری ( پژوهشگر, هنرمند بینا رسانه ای )
جمعه , ٣١ تیرماه ١٤٠١ , ساعت ١٦